حامیان            

حامیان همایش
( به ترتیب زمان اعلام حمایت )

----------------------------------------------------------------------
سازمان بهره وری انرژی - سابا
مؤسسه بین المللی صدور گواهینامه IQS انگلستان
دانشگاه صنعتی شیراز
انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران
سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران
شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ تیوال
مجتمع رسانه ای صنعت ساختمان
نشریه تازه های انرژی
شهرک فن آوری صنایع شیمیایی شیراز
شرکت شهرک های صنعتی استان فارس
سایت خبری عرش نیوز
سایت خبری همایش نیوز
نماد مارکتینگ
سایت خبری برق نیوز
شرکت توزیع برق شیراز
شرکت کارخانجات سیمان لامرد
تعاونی بهین نیروی پارس