سوبسید و تخفیف ویژه
طی توافق بعمل آمده و عقد تفاهم نامه با شرکت شهرک های صنعتی فارس ، آقایان مهندس هاشمی و مهندس قیومی ، مقرر گردید تا شرکت های واقع در شهرک های صنعتی استان فارس پس از برخورداری از 30% تخفیف ویژه اعطایی از طرف برگزار کننده همایش « گروه مهندسی شایگان » از پرداخت 40% از مبلغ باقیمانده بعنوان یارانه و پرداخت توسط شرکت شهرک های صنعتی فارس برخوردار گردند.
بدین ترتیب شرکت های واقع در محدوده شهرک های صنعتی استان فارس با دریافت کد تخفیف از دبیرخانه همایش ، تنها با پرداخت یکصد هزار تومان بجای 240 هزار تومان به ازای هر صندلی امکان بهره مندی از همایش مذکور را خواهند داشت.

لازم بذکر است تعداد سوبسید های قابل ارائه محدود بوده و شایسته است که جهت برخورداری از تسهیلات مذکور و دریافت کد تخفیف ، هر چه سریعتر با دبیرخانه همایش به شماره های 88015669   و  88015079-021  تماس حاصل فرمایید.