معرفی و اهداف همایش

با توجه به ضرورت مدیریت بر مصارف انرژی و کاهش مصارف انواع انرژی در ساختمان و صنعت ، بر آن شدیم تا با طرح ریزی گردهمایی با بهره گیری از تجارب صاحبنظران در زمینه ممیزی انرزی و سیستم مدیریت انرژی بر اساس استانداردهای بین المللی به ارتقاء سطح آگاهی مدیران و صاحبان مشاغل و کارشناسان بپردازیم .
این همایش با حمایت سازمان ها و ارگان های ذیربط برنامه ریزی گردیده است .
از جمله اهداف مهم این رویداد می توان به معرفی ، بحث و تبادل نظر در خصوص مزایا و دستاوردهای ممیزی انرژی و مدیریت صحیح بر تأمین ، انتقال و مصارف انرژی اشاره نمود و شرکت کنندگان با مباحث زیر آشنا خواهند شد ؛

- توانمند سازی سازمان ها برای برقراری سیستم ها و فرآیندهای بهبود عملکرد انرژی

- مدیریت نظام مند انرژی از ابتدای خرید و تأمین انرژی تا استفاده از آن ها

- کمک به سازمانها در استفاده بهینه و با بهره وری بالای مصرف انرژی  

- تدوین ، پیاده سازی و اطمینان از مطابقت و پیروی از خط مشی انرژی تعریف شده در سازمان

- کاهش هزینه‌های انرژی بدون کاهش سطح کیفیت مصرف

- برقراری اهداف کلان ، اهداف خرد و برنامه های عملیاتی انرژی با توجه به الزامات قانونی و اطلاعات استفاده بارز انرژی

- ایجاد پایگاه داده‌های انرژی ، ارائه معیار ، اندازه گیری ، ثبت و گزارش  و هدایت مصارف انرژی

- برقراری چارچوب بهبود مداوم در مصارف انرژی شامل طرح ریزی ، اجرا ، بررسی و اقدامات لازم

- اجرای بازنگری انرژی و برقراری خط مبنا و شاخص های عملکردی انرژی

- بهره گیری از بهترین شیوه ها و تقویت رفتار صحیح مدیریت انرژی در تمامی سطوح سازمان

- کمک به ارزیابی و اولویت بندی فن آوری های جدید

- به حداقل رساندن آسیب‌های زیست محیطی

- کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

- آگاه سازی و آموزش پرسنل در زمینه انرژی

- ایجاد سیستم کنترل و بازبینی سالانه