ممیزی انرژی

ممیزی انرژی

مطالعه یا پیمایشی سیستماتیک برای تعیین چگونگی مصرف انرژی در یک واحد اداری و صنعتی است که فرصتهای صرفه جویی انرژی را مشخص می کند. ممیزی انرژی با بهره گیری از روشهای مناسب ممیزی و تجهیزات مورد نیاز قادر است که اطلاعات ضروری مربوط به چگونگی، کیفیت و کمیت مصرف انرژی را در اختیار مدیریت انرژی سازمان قرار دهد. ممیزی انرژی راندمان کلی مصرف و راندمان مصرف انرژی را در سطح فرایندهای واحد مشخص می کند. مدیر انرژی نیز با بهره گیری از اطلاعات مصرف انرژی در گذشته، هدفهای مصرف را در آینده واحد تعیین می کند.

قسمت اصلی گزارش ممیزی حاوی پیشنهادها و فرصتهای صرفه جویی انرژی به همراه تحلیل فنی و اقتصادی مربوط به آنها است. علاوه بر این ممیزی انرژی، روشهای جستجوی سیستماتیک فرصتها و موقعیتهای صرفه جویی انرژی را نیز تعیین می کند.

در مرحله بعد گزارش ممیزی انرژی به پروژه های بهینه سازی انرژی در بخشهای مختلف واحد تبدیل می گردد. مدیر انرژی نیز با بکارگیری اطلاعات ممیزی و پروژه های بهینه سازی انرژی اولویت انجام هر یک از آنها را تعیین کند و به مدیریت ارشد جهت تأیید اطلاعات و شیوه صحیح مطالعه انرژی، فرایند تصمیم سازی را تکمیل کرده و مدیریت ارشد را قادر می سازد که تصمیمات درستی را برای اجرای پروژه های بهینه سازی اتخاذ کند. نهادینه کردن این فرایند در هر سازمان و واحد صنعتی به صورت یک فعالیت مستمر منجر به کنترل و مدیریت مصرف انرژی بر اساس واقعیتهای موجود در سازمان می شود.

ممیزی انرژی بر خلاف ممیزی مالی موقعیتهای اتلاف و پتانسیلهای صرفه جویی انرژی را مشخص می کند و برای آنها راه حلهای کاربردی ارائه می کند. از اینرو ممیزی انرژی برای صنایع "به شدت انرژی بر" به دلیل بالا بودن هزینه های انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

انواع ممیزی انرژی

1ـ ممیزی انرژی عبوری

در ممیزی عبوری بطور اجمالی روش‌های مناسب ممیزی انرژی در ساختمان‌های اداری و تجاری مرور می‌شود. این ممیزی شامل بررسی اجمالی تجهیزات جهت شناسایی گلوگاه‌های مصرف انرژی و ارائه راهکارهای ساده و کم هزینه است که صرفه‌جویی قابل توجهی را در هزینه عملیاتی ساختمان باعث می‌شود. بعنوان نمونه این راهکارها می‌توانند شامل تنظیم نقطه دمای گرمایش، جایگزینی پنجره‌های شکسته، عایق‌بندی لوله‌های بیرونی آب یا بخار گرم و تنظیم نسبت سوخت به هوا در بویلر، درزبندی، بررسی درجه حرارت محیط داخلی ساختمان باشد. شرح خدماتی که از جانب مشاور باید انجام گردد به شرح زیر می‌باشد.

1- تعیین میزان مصرف انرژی ساختمان بر واحد سطح

2- معرفی نواقص موجود و ارائه راهکارهای کم هزینه

3- تنظیم نسبت سوخت به هوا در بویلر

4- ارائه نقطه نظرات جهت انجام اقدامات فرهنگی و اعمال مدیریت انرژی بصورت پوستر و روش‌های مشابه

 

 

   2ـ ممیزی انرژی مقدماتی

 

3ـ ممیزی انرژی جامع ( تفصیلی )

در این روش باید فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی در سه دسته کم‌هزینه، سرمایه‌گذاری متوسط و پرهزینه طبقه‌بندی شوند و میزان مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی ساختمان بر حسب واحد (مترمربع زیربنای ساختمان در ساختمان‌های اداری) مشخص گردد و با مقدار استاندارد مطابق با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و همچنین استانداردهای جهانی مشخص گردد.

 

اهداف اصلی ممیزی انرژی :

1ـ شناسایی و امکان سنجی فنی و اقتصادی فرصتهای صرفه جویی انرژی

2ـ پایه گذاری سیستم بهره وری انرژی در سیستمها و تجهیزات انرژی بر اصلی

3ـ زمینه سازی برای تدوین برنامه میان مدت / بلند مدت مدیریت انرژی (با هدف

استفاده بهینه از منابع)

 

 

ممیزی انرژی در صنایع :

ممیزی انرژی در صنایع، تا حد زیادی به نوع صنعت و قدرت تکنولوژی آن بستگی دارد. علاوه بر این، به منظور تعیین وضعیت یک مجموعه صنعتی و زیربخشها و تجهیزات انرژی بر آن، در شرایط کارکرد واقعی، رویکرد از کل به جزء، در محدوده مورد مطالعه اعمال می‌شود. با استفاده از این رویکرد، فرصتهای صرفه جویی انرژی بطور کامل شناسایی می‌شوند.

 

ممیزی انرژی در ساختمان‌ها :

ممیزی انرژی در ساختمان به کاربری آن بستگی دارد. از این گذشته، در ممیزی انرژی ساختمان دو رویکرد بطور همزمان استفاده می شود. در رویکرد اول، انرژی‌بری کل ساختمان مورد بررسی قرار می گیرد و در رویکرد دوم، بخشهای اصلی ساختمان مورد مطالعه و اندازه گیری قرار می‌گیرند. حاصل این فعالیتها، تعیین وضعیت انرژی‌بری آن بخش و شناسایی  فرصتهای صرفه جویی انرژی / هزینه است .

 

 

شرح خدمات ممیزی انرژی در ساختمان

بازدید و بررسی ساختمانها و تشریح وضعیت عمومی ساختمان

جمع آوری اطلاعات کلی ساختمان )جزئیات اجرایی، نقشه ها، قبوض انرژی مصرفی و ...)

جمع آوری اطلاعات مربوط به مشخصات فیزیکی ساختمان، نوع مصالح، تأسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع

بررسی تأسیسات مکانیکی و سیستم تهویه مطبوع در ساختمان

بررسی طرح عمومی ساختمان از نقطه نظر نحوه احداث آن و شناخت نواقص عمده در ماهیت کیفی طراحی و نحوه نگهداری ساختمان های مذکور

تهیه لیست تجهیزات پرمصرف و عمده مصرف کننده انرژی

تعیین مقادیر مصرف انرژی سالیانه ساختمان

تعیین مقادیر تلفات و مصرف انرژی ساختمان از روش تئوری و مدلسازی

برآورد ضریب انتقال حرارت کلی ساختمان

محاسبه بار حرارتی و برودتی مورد نیاز ساختمان

بررسی ظرفیتهای سیستمهای حرارتی و برودتی موجود در ساختمان

اندازه گیری و ثبت اطلاعات عملکردی ساختمان شامل دما، رطوبت ، میزان مصرف انرژی، میزان نشت و نفوذ هواو تعیین نرخ تعویض هوای ساختمان

IECC مقایسه شاخصهای مصرف انرژی ساختمان با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و استاندارد جهانی

برآورد کلی پتانسیل صرفه جویی انرژی در ساختمان و مشخص کردن فرصتهای صرفه جویی انرژی بدون در نظر گرفتن موارد اقتصادی

تعیین دوره بازگشت سرمایه به تفکیک هر یک از اقدامات

پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی از لحاظ اقتصادی و عمر مفید ساختمان

اجرای فرصتهای صرفه جویی کم هزینه نظیر درزبندی ساختمان، تنظیم نسبت سوخت به هوای بویلر

اولویت بندی اجرای اقدامات بهینه سازی در ساختمان با توجه به نحوه اجرا و موارد اقتصادی (کم هزینه، هزینه متوسط و پرهزینه) و تعیین دوره بازگشت سرمایه هر یک از سناریو های صرفه جویی انرژی

تعیین اقدامات بهینه سازی لازم الاجرا برای دستیابی به مصرف انرژی استاندارد در ساختمان

تهیه دستورالعمل بهره برداری و چگونگی مصرف انرژی در ساختمان

ارائه نقطه نظرات جهت انجام اقدامات فرهنگی و اعمال مدیریت انرژی به صورت پوستر و روشهای مشابه

تهیه اسناد فنی لازم شامل مشخصات فنی و جزئیات اجرایی هر یک از اقدامات صرفه جویی انرژی به منظور شناسایی و انتخاب پیمانکار اجرایی

ارائه گزارشات ماهانه از اقدامات انجام شده

ارائه گزارش اولیه ممیزی انرژی ساختمان شامل تمامی مستندات جمع آوری شده از ساختمان

ارائه گزارش نهایی ممیزی انرژی ساختمان مطابق شرح خدمات فوق و استاندارد گزارش ممیزی انرژی ساختمان

نظارت بر اجرای صحیح اقدامات بهینه سازی پیشنهاد شده تا حصول نتیجه نهایی و اثبات کاهش مصرف انرژی منطبق با گزارش ممیزی انرژی پس از اجرا