غرفه نمایشگاهی
                                                   

از جمله برنامه های جانبی همایش ممیزی و مدیریت انرژی می توان به امکان برقراری غرفه و معرفی محصولات و خدمات مرتبط با مباحث همایش و بهره وری و صرفه جویی در مصارف انواع انرژی نام برد .
شرکت های تولیدکننده کالاها و محصولات در حوزه انواع انرژی ، ساختمان هوشمند ، کاهنده های مصارف انرژی ، محصولات سبز و دوستدار انرژی ، سازمان های فعال در حوزه ممیزی و مدیریت انرژی در این همایش به معرفی محصولات و خدمات خود خواهند پرداخت .
مخاطبین که از فعالان مباحث مدیریت و ممیزی انرژی از سازمان ها و ارگان ها و نهادهای دولتی و خصوصی هستند ، در کنار کارشناسان اهل فن و متخصصین و همچنین دانشجویان از دستاوردها و آخرین فن آوری ها و محصولات و خدمات مرتبط با موضوع همایش بازدید بعمل خواهند آورد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از امکان حضور در نمایشگاه جانبی همایش با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.