کمیته علمی و سخنرانان
کمیته علمی :
دپارتمان تخصصی مدیریت و مهندسی انرژی گروه بین المللی شایگان و کارشناسان و ممیزان سیستم های مدیریت انرژی بعنوان اعضای کمیته علمی همایش بوده و با تجارب اجرایی در پروژه های متعدد منجمله صنایع تولید سیمان ، پالایشگاه ، صنعت شیشه ، سازمان ها و ادارات دولتی و انواع صنایع انرژی بر ، اقدام به تدوین طرح همایش نموده است .
از جمله کارشناسان دپارتمان مذکور می توان از جناب آقای مهندس سعیدپور ، جناب آقای مهندس زارعی ، جناب آقای مهندس ولدخانی ، جناب آقای مهندس هوشمند ، جناب آقای مهندس سرکانی و جناب آقای دکتر نصیری نام برد.

سخنرانان همایش :
- جناب آقای مهندس محمد حسن زربخش
مدرس دانشگاه ، فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه ایالتی تنسی آمریکا ، مدیر دفتر آموزش و اطلاع رسانی سازمان بهره وری انرژی ( سابا ) ، مدیر سابق دفتر فنی و تحقیقات سازمان بهره وری انرژی ایران ، با تجربه گذراندن دوره های آموزشی و آموزش های حین کار در مدیریت مصرف انرژی در کره جنوبی ، آلمان ، فرانسه و ژاپن ، دارای مقالات متعدد در زمینه بهره وری و بهینه سازی انرژی و مؤلف کتاب های « مقدمه ای بر سیستم های تولید مشترک برق و حرارت » و « مبانی و اصول مدیریت انرژی »


- جناب آقای دکتر محسن گیتی زاده
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز ، رییس مرکز مطالعات انرژی و سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی شیراز با سابقه هدایت و ارزیابی دفاتر مدیریت مصرف شرکت های توزیع نیروی برق جنوب کشور و دارای تألیفات و مقالات متعدد در زمینه مدیریت انرژی و پاسخگویی بار ، مدرس دوره های ممیزی انرژی در صنعت ، مدرس دوره های صرفه جویی انرژی در ادارات و دستگاه های دولتی استان فارس و مجری و سرپرست ممیزی انرژی در ساختمان های اداری استان فارس

- جناب آقای دکتر مهدی شکوری
دکترای تخصصی مهندسی انرژی ، عضو گروه پژوهشی آب و انرژی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران ، بازرس تأسیسات گازرسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز ، ممیز و مدرس دوره های مدیریت انرژی مؤسسات صدور گواهینامه بین المللی ، مشاور استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در پروژه های متعدد و دارای مقالات و تألیفات تخصصی در حوزه ممیزی و مدیریت انرژی