021 880 15 669
info@shaygangroup.com
دستورالعمل تخفیفات

دستورالعمل های تخفیف

دپارتمان آموزشی شایگان در راستای هم افزایی تحقق استراتژی های مشترک، شرایط ویژه ای را برای طیف گسترده مشتریان وفادار خود در نظر گرفته است. این مزایا عبارتند از :

اعضاء آکادمی: افراد و سازمان های عضو پایگاه اینترنتی شایگان می توانند از تخفیف معادل 10% هزینه دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی بهره مند شوند.

مشتریان شایگان: شرکت های طرف قرارداد با گروه مهندسی شایگان می توانند از تخفیف معادل 10% بهره مند شوند.

مشتریان وفادار آکادمی آموزش: افراد و سازمان هایی که در بیش از یک دوره در طول سه ماه شرکت کنند، می توانند از تخفیف تا سقف 10% بهره مند شوند.

ثبت نام گروهی دوره های عمومی: ثبت نام سه نفر و بیشتر در یک دوره آموزشی مشمول 10% تخفیف ثبت نام گروهی می گردد.

دانشجویان: کلیه دانشجویان دانشگاه های کشور می توانند از تخفیف معادل 20% هزینه دوره های آموزشی با ارائه کارت دانشجویی معتبر بهره مند شوند.


نکته: این تخفیفات مشمول دوره های یکروزه، دوره های ویژه دانشجویان و دوره های بین المللی نمی گردد. در صورت وجود مشوق های مربوطه به دوره های فوق، مراتب جداگانه اعلام می گردد.

نکته: سقف تخفیف در صورت احراز چند حالت فوق حداکثر معادل 15% است.

نکته: سقف تخفیف برای دانشجویان 20% است.

نکته: برای استفاده از شرایط تخفیف، مدارک زیر می بایست همراه فرم ثبت نام و فیش واریز وجه ارائه گردد:

  • شماره عضویت آکادمی
  • شماره قرارداد با گروه شایگان
  • لیستی از نام و تاریخ دوره ای که در طول سه ماه گذشته شرکت کرده اید
  • کپی کارت دانشجویی معتبر