021 880 15 669
info@shaygangroup.com

GOST-R  گواهینامه معتبر انطباق کیفیت کالا با الزامات استاندارد روسیه ، مشخصات سفارش و همچنین تأیید شاخص کیفیت برای کشور روسیه           می باشد .

 صدور گواهینامه Gost-R  توسط شرکتهای معتبر تحت نظارت اداره استاندارد دولتی روسیه (GOSSTANDART  ) که دارای آزمایشگاه می باشند صورت می پذیرد.

فرآیند صدور گواهینامه برای محصولات و خدمات ممکن است اجباری یا داوطلبانه باشد . صدور گواهینامه یک سیستم ایجاد شده برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از واردات محصولات با کیفیت پایین می باشد .

از سال 2000 میلادی با توجه به قطعنامه کمیته دولتی گمرک روسیه ، تولید کنندگان خارجی باید استانداردهای کیفیت ملی کشور روسیه را تامین کنند.

این استانداردها و گواهینامه ها مرجع مورد پذیرش تمام کشورهای مشترک المنافع ( جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی) بوده و مورد استفاده قرار می گیرد.

کشور اوکراین در سطح گسترده و همه جانبه اقدام به تدوین استانداردهای ملی و منطقه ای خود با نام UkrSEPRO  نموده ولیکن گواهینامه های Gost-R  نیز دارای اعتبار بوده و با توجه به نزدیکی الزامات استانداردهای فوق الذکر از مشترکات و آزمون های هماهنگی برخوردار است و توصیه می شود صادرکنندگان به کشور اوکراین استاندارد خاص UkrSEPROرا اخذ نمایند.

بازگشت