021 880 15 669
info@shaygangroup.com
پروژه های بهبود

 این گروه با بهره گیری از تیم کارشناسی مجرب و با تحصیلات مرتبط و استفاده از تکنیک های عارضه یابی و آسیب شناسی اقدام به ارائه راهکار و تعریف پروژه های بهبود و اجرای آنها نموده و با توجه به تحلیل منطقی از نقاط قوت و ضعف هر سازمان ، پروژه های ذیل جهت نیل به اهداف متعالی هر سازمان قابل اجرا خواهد بود؛

سیستم های مدیریت بهره وری ؛

-        استقرار چرخه بهره وری

-        سیستم اندازه گیری و تحلیل بهره وری

-        سازماندهی حرکت بهره وری

-        ارزیابی بهره وری عوامل تولید .

 

سیستم های مدیریت تولید ؛

-        زمان سنجی و ظرفیت سنجی

-        برنامه ریزی و کنترل تولید

-        برنامه ریزی کنترل مواد

-        برنامه ریزی  نگهداری و تعمیرات بهره ور (TPM)

 

سیستم های یکپارچه مدیریت سازمان ؛

-        سیستم اطلاعات مدیریت MIS

-        سیستم مدیریت انبار و سفارشات و تدارکات

-        مهندس مدیریت زنجیره تامین SCM

-        مدلینگ فرآیندهای کسب وکار BPM

-        مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار BPR

-        طرح ریزی منابع سازمان ERP

 

سیستم های مدیریت بازرگانی ؛

-        سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتری CSM

-        مدیریت روابط مشتری CRM

 

تکنیک های کیفیت و ابزارهای بهبود ؛

-        نظام آراستگی سازمان 5S

-        کنترل کیفیت آماری SPC-SQC

-        تجزیه و تحلیل عوامل شکست FMEA

-        شش سیگما  

-        تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA

-        طراحی آزمایش ها DOE

-        هزینه های کیفیت COQ

-        طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP

-        تائیدیه فرآیند قطعه تولیدی PPAP

-        توسعه عملکرد کیفیت QFD

-        کاهش هزینه ها

-        کاهش ضایعات

-        مهندسی معکوس

-        ممیزی محصول و  فرآیند

-        طراحی فرآیند حل مساله

 

سازمان دهی و طراحی سازمان ؛

-        طراحی نظام جامع مدیریت منابع انسانی

-        طراحی نظام انگیزشی و رفاهی کارکنان

-        طراحی سازمان و تجزیه و تحلیل شغل

-        طراحی نظام مدیریت مشارکتی

-        طراحی سیستم نیاز سنجی ، برنامه ریزی و اثر بخشی آموزش

-        طراحی نظام روابط کار

-        برنامه ریزی تأمین نیروی انسانی

-        سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان

 

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ؛

-        برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

-        تدوین Business Plan

-        تدوین Strategy

 

بهبود و توسعه بازار ؛

-        مطالعات تعیین بازارهای هدف و رفتار با مشتریان

-        تدوین استراتژی های بازاریابی ( یکسان تفکیکی تمرکزی  )

-        مطالعات بازاریابی (بخش بندی بازار ، مطالعه رقبا سنجش اثر بخشی آمیخته ترویج فروش و ... )

-        طراحی و استقرار سیستم های بازاریابی ( از طریق تجزیه و تحلیل و تعیین اهداف ، اجزاء منابع ، محیط و مدیریت سیستم )

 

بهبود و توسعه کارآفرینی ؛

-        الگو برداری Bench Marking در کار آفرینی

-        مطالعه کارآفرینی ( سطح ریسک پذیری ، خلاقیت ، سطح سرمایه گذاری جهت تحقیق و توسعه و ... )

 

مدیریت سرمایه گذاری ؛

-        مطالعات توجیه فنی و اقتصادی Feasibility Study

-        مطالعات شناسایی و انتقال تکنولوژی