021 880 15 669
info@shaygangroup.com

                                                                    

دپارتمان آموزش گروه مشاوران شایگان در راستای افزایش آگاهی و ارتقاء سطح آموزش کارکنان سازمان های مشتری، با بهره گیری از اساتید مجرب، کارآزموده و فعال در صنایع مختلف ، اقدام به      نیاز سنجی ، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی تخصصی در زمینه های مدیریت، استانداردهای بین المللی و موضوعات بهره وری و بهبود عملکرد نموده و با بهره گیری از تجارب دپارتمان های آموزشی مؤسسات معتبر بین المللی و بعنوان نماینده رسمی آنها سعی در بروز رسانی و استفاده از علوم روز دنیا می نماید .

دوره های آموزشی بطور منظم و برنامه ریزی شده بصورت تقویم آموزشی دوره ای و یا قابل اجرا بصورت درون سازمانی و با ارائه مدرک بین المللی معتبر صورت می پذیرد .