021 880 15 669
info@shaygangroup.com

استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد بین المللی ISO50001    و EN16001

این گروه با در برداشتن سرممیزان و ممیزان با تجربه و دوره دیده ، قادر به ارائه خدمات ممیزی سیستم ها و روش ها  بوده و با استناد به استانداردهای مربوطه ، روش های منطقی ممیزی و با بکارگیری اصول بهبود مستمر به ارائه خدمات  به سازمانهای مشتری نموده و بدین ترتیب توصیه ها و پیشنهادات بهبود و اقدامات اصلاحی و یا پیشگیرانه ، کمک  بسزایی در تعالی سازمانی مشتریان می نماید .

از آنجایی که استفاده درست و به جا از انرژی، متضمن استمرار حیات و توسعه پایدار در هر جامعه ای است، حفظ منابع با ارزش انرژی و مدیریت صحیح مصرف آن یکی ازمهمترین موضوعات در دستور کار تمامی کشورهای جهان بوده و کلیه سیاستگذاران، دولتمردان و دست اندرکاران بخش انرژی را بر آن داشته تا چاره ای جهت رویارویی بامشکل افزایش بی رویه مصرف و در نتیجه کنترل هزینه های انرژی بیاندیشند .

« مدیریت انرژی » یکی از مهمترین ابزارها جهت مواجهه با چالشهای فوق میباشد ، بطوریکه که استقرار و به کار گیری آن تضمین بهینه سازی مصرف انرژی و به معنای انتخابالگوی صحیح و ایجاد و به کارگیری روشها و سیاستهای درست در مصرف انرژی است که علاوه بر اینکه متضمن استمرار رشد اقتصادی می باشند ، موجب کاهش تخریب منابعانرژی و نیز کاهش اثرات سوء ناشی از استفاده ناصحیح از انرژی بر محیط زیست و جامعه   می گردند .  

به عبارت دیگر، بهینه سازی انرژی به معنای به کارگیری پیشرفته ترین تکنولوژی ها و استفاده از علوم نوین مدیریت مصرف است که متضمن بیشترین بازدهی از کمترین میزانانرژی باشند .  از ابعاد دیگر بهینه سازی انرژی، افزایش آگاهی و ایجاد فرهنگ صحیح و در نتیجه مدیریت صحیح انرژی است 

مزایای سیستم مدیریت انرژی و هدف از استقرار آن

1ـ تدوین/بررسی سیاستهای کلان مجموعه در زمینه مدیریت انرژی

2ـ طراحی/بررسی تشکیلات سازمانی، منابع انسانی و مالی مورد نیاز برای مدیریت انرژی

3ـ تهیه برنامه آگاه سازی و آموزش پرسنل در زمینه انرژی

4ـ ایجاد پایگاه داده‌های انرژی

5ـ ایجاد سیستم پایش و گزارش‌دهی دوره‌ای

6ـ تهیه چک لیست‌ها و تدوین برنامه ممیزی انرژی دوره‌ای

7ـ شناسایی و امکان سنجی فنی و اقتصادی فرصتهای صرفه جویی انرژی

8ـ اولویت بندی و اجرای پروژه های صرفه جویی انرژی

9ـ ایجاد سیستم کنترل و بازبینی سالانه

10- پایین آوردن هزینه‌های انرژی بدون کاهش سطح کیفیت مصرف

11- آزادسازی منابع مالی و صرف آن در توسعه سایر بخش ها

12- به حداقل رساندن آسیب‌های زیست محیطی

13- پایه گذاری سیستم بهره وری انرژی در سیستمها و تجهیزات انرژی بر اصلی  

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان دپارتمان مدیریت انرژی این گروه تماس حاصل فرمایید.