گروه مشاوران شایگان
021 88 63 40 51
info@shaygangroup.com
Resume ISO/TS 16949

ردیف

سازمان

زمینه فعالیت

1

امــیر

تولید قطعات فلزی خودرو

2

رازی

تولید قطعات فلزی خودرو

3

جوشش خودرو

تولید قطعات خودرو

4

شرکت غرب استیل

تولید قطعات خودرو

5

دیاموند

تولید قطعات خودرو

6

کارگاه گسکت پیدمکو

تولید انواع واشرهای حلزونی

7

شرکت شایان  صنعت

تولید قالب پولی سرمیلنگ و درام

8

شرکت تولیدی رزاقی

تولید متعلقات جلو پنجره پراید

9

شرکت تایرماشین

تولید درام تایر