گروه مشاوران شایگان
021 88 63 40 51
info@shaygangroup.com
Resume HACCP - ISO 22000

ردیف

سازمان

زمینه فعالیت

1

شرکت صبا

صنایع بنادر آزاد ساحل قشم

2

هتل 5 ستاره بین المللی قم

خدمات هتلداری

3

چای تعاون

تولید چای

4

صنایع بسته بندی بیژن گنبد

بسته بندی مواد غذایی

5

آرد گل

تولید آرد

6

پاک صدر

پیمانکاری خدمات و تأمین غذای ادارات

7

لبنیات بهار

تولید فرآورده های لبنی

8

آب معدنی دماوند

تولید آب معدنی

9

آب معدنی نستله

تولید آب معدنی

10

خزر زیتون گرگان

روغنکشی زیتون

11

زیتون گلستان نمونه

روغنکشی زیتون

12

فرآورده های لبنی ستاره طلایی گلستان

صنایع غذایی

13

تعاونی ماهان پاک گلستان

تولید ماکارونی

14

مجتمع ماهی فروشان

فرآوری و توزیع فرآورده ها و غذاهای دریایی

15

مینو ماکارون گنبد

تولید ماکارونی

16

تالار آمی تیس

تالار پذیرائی

17

آرد امید سمنان

تولید انواع آرد

18

چاپار

تولید و بسته بندی مواد غذایی

19

آرد تهران باختر

تولید انواع آرد

20

آرد و سبوس سمنان

تولید انواع آرد

21

شرکت تولید کنستانتره و خوراک آبزیان آتا

پرورش ماهی

22

آرد علی آباد

تولید آرد