مجمع مشاوران مدیریت ایران
021 88 63 40 51
info@shaygangroup.com
Resume ISO 50001 , BS EN 16001

ردیف

سازمان

زمینه فعالیت

1

کارخانه گچ صالح سمنان

تولید انواع گچ

2

پالایشگاه آبادان

پالایشگاه

3

آسا صنعت ساوه

تولید انواع شیشه سکوریت

4

ایرانیان تندیس تونل

تولید کننده ماشین آلات پاشش بتون

5

کارخانه گچ آینه

تولید انواع گچ

6

هواسازان صبا

تولید انواع کمپرسور هوای فشرده

7

کارخانه گچ مومن آباد سمنان

تولید انواع گچ

8

صنایع سیمان شهرکرد

تولید انواع سیمان