مجمع مشاوران مدیریت ایران
021 88 63 40 51
info@shaygangroup.com
Resume ISO 10006

ردیف

سازمان

زمینه فعالیت

1

مهندسین مشاور آبساران

مشاوره مهندسی منابع آب و سدسازی

2

ایستگاه پمپاژ مرکزی و کانال M1 خوزستان

ایستگاه پمپاژ مرکزی و کانال خوزستان

3

قطعه میانی متروی اصفهان با حفاری TBM

قطعه میانی متروی اصفهان

4

ره آورد اندیشه صنعت آریا

اجرای EPC نفت ، گاز و پتروشیمی

5

فتح جنوب شرق

پیمانکار بهره برداری معادن

6

نوید سهند

تولید و نصب انواع پمپ و مکنده های صنعتی

7

کیان کار

پیمانکار راهسازی و ابنیه

8

آژند ریز

پیمانکار ساختمان و تأسیسات

9

ره آورد اندیشه صنعت آریا

پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی

10

شرکت مرصوص الموت

پیمانکار ساختمانی

11

گستر پژوه سبز

پیمانکار فضای سبز

12

مهراب پارس تدبیر

مشاور آب و فاضلاب

13

خانه پرداز کیش

پیمانکار ساخت و ساز

14

گروه مهندسی نور - قطر

پیمانکار راه و ساختمان در کشور قطر

15

اطمینان فرنام

اجرای EPC نفت ، گاز و پتروشیمی

16

شهسوار ماشین سمنگان

پیمانکار بهره برداری معادن

17

نوید سهند

تولید انواع پمپ