گروه مشاوران شایگان
021 88 63 40 51
info@shaygangroup.com
Resume ISO 10015

ردیف

سازمان

زمینه فعالیت

1

پتروشیمی رازی

پتروشیمی

2

 ساوه صنعت بسپار

تولید لوله و پروفیل

3

آب و فاضلاب لرستان

آب و فاضلاب

4

آریان بهسا

مشاوره و آموزش ممیزی انرژی

5

مجتمع آموزشی مهستان

مجتمع آموزشی

6

مجتمع آموزشی نازگل

مجتمع آموزشی

7

فرا ساحل

مجتمع آموزشی تخصصی صنایع و علوم دریایی