021 880 15 669
info@shaygangroup.com

گروه مهندسی شایگان ، سازمان هولدینگ متشکل از شرکت های ایرانی و چندین نمایندگی از مؤسسات معتبر اروپایی است که با یک دهه تجربه و انجام موفق بیش از 100 پروژه HSE به ارائه خدمات زیر می پردازد :

-
خدمات مشاوره در حوزه HSE
-
خدمات آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه HSE 
-
طرح ریزی و برگزاری همایش و کنفرانس های تخصصی ملی و بین المللی  HSE
-
استقرار و پیاده سازی سیستم HSE بر مبنای استانداردهای بین المللی
-
اخذ خدمات ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی HSE