دستورالعمل ها
1394/07/15 09:30

دستورالعمل ایمنی برق کاران

دستورالعمل ایمنی برق کاران

1.برق کاران موطفند هنگام کار تمامی اشیاء فلزی شخصی  از قبیل ساعت، انگشتر ، گردن بند را کنار بگذارند.

2.به هنگام کار در شب  باید نور به حدی باشد که کار به راحتی انجام پذیرد.

3.قطع و وصل مدار به صورت غیر استاندارد و به هرگونه روش شخصی ممنوع می باشد.

4.هنگام کار،حضور سرپرست گروه  در محل کار الزامی است.

برای ادامه ی نکات روی لینک زیر کلیک کنید:

1385375298271.pdf

Comments

Your comment
Nick name :
Email :
Website :
Text :

تصویر :

Tags :