دستورالعمل ها
1394/07/15 09:35

دستورالعمل ایمنی جوشکاری با برق ، اکسیژن و استیلن

دستورالعمل ایمنی جوشکاری با برق ، اکسیژن و استیلن

احتیاطات ایمنی هنگام جوشکاری با برق:

  1. هنگام جوشکاری، فلز بری باید عینک و ماسک تنفسی ضد فیوم تهیه شود.
  2. داشتن دستکش چرمی بلند و البسه استحفاظی هنگام جوشکاری الزامیست.پوشیدن البسه ای که از مواد قابل اشتعال و پلاسنیکی تهیه شده است.خطرناک و حادثه آفرین است.
  3. تمام اتصال های ارت را باید با گیره به جسمی که کار روی آن انجام می شود وصل نموده تا اتصال برق مناسبی انجام شود.

برای مطالعه ی سایر موارد روی لینک زیر کلیک کنید:

1385375788801.pdf

Comments

Your comment
Nick name :
Email :
Website :
Text :

تصویر :

Tags :