021 88 63 40 51
info@shaygangroup.com
1394/06/24 14:59

مدیریت ریسک محیط زیست عملیات تولید سکوهای نفتی

مدیریت ریسک محیط زیست عملیات تولید  سکوهای نفتی 

مقدمه

در عصر جدید همراه با پیشرفت شتابان صنعت و فن آوری، نگرانی‌های بسیاری در مورد پیامدهای سوء مرتبط با آن که زندگی بشر را تهدید می‌کند، وجود دارد. اثرات تخریبی این پیشرفت‌ها همانند حوادث فیزن (فرانسه)، مکزیکوسیتی، پایپرآلفا (انگلستان) و چرنوبیل(روسیه) که به صورت فجایع انسانی و آلودگی زیست محیطی  به طور کلی برهم زدن اکوسیستم پدید آمده است، سبب تأمل عمیق­تر بشر در پیامدهای عدم رعایت مسایل مدیریت ریسک در فعالیت‌های صنعتی گردیده است. مدیریت ریسک در تعریفی که سازمان ایزو بیان نموده است به عنوان فعالیت‌های هماهنگ شده در جهت کنترل ریسک‌های سازمان می‌باشد و مدیریت ریسک سازمان به دنبال ایجاد برنامه‌هایی به منظور کاهش سطوح ریسک می‌باشد. آنالیز ریسک و خطر که هستۀ اصلی مدیریت ریسک می‌باشد، بعد از شروع مطالعات ریسک و شناسایی عوامل بالقوه آسیب رسان به منظور تحلیل دقیقتر رویدادهای مخاطره آمیز و بررسی پیامدهای حاصل از آن تأثیر بسزایی در کنترل ریسک‌ها و کاهش عواقب و آثار آن دارد. در این باره تحقیقات زیادی صورت گرفته است که از آن جمله می توان به مطالعه ای که توسط علی کیان مهر، نادر نبهانی، فرشته جادری و قاسم پژمان ثانی در سال 1391 با عنوان ارزیابی ریسکهای زیست محیطی بر اساس شناسایی خطرات (HAZID ) در ایستگاه تقویت فشار گاز جزیره سیری انجام پذیرفته  اشاره نمود، در این مقاله آمده است  که امروزه شناسایی و کنترل خطرات موجود در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ساحلی و فراساحلی به دلیل اکوسیستم حساس دریایی آنها همواره از عمده دغدغه های مدیران صنعت به شمار می آید. استفاده از روش های مختلف شناسایی و کنترل خطرات در سالهای اخیر برای جلوگیری از خسارات ناشی از این خطرات در صنایع نفت بسیار متداول بوده است. این مهم در مناطق ساحلی و فراساحلی به دلیل وجود آبهای آزاد، آبزیان و محیط طبیعی گسترده تحت تاثیر، بسیار پر اهمیت‌تر جلوه می‌نماید. در این مطالعه از روش شناسایی خطرات HAZID استفاده شده است. روش ارائه شده با تمرکز بر خطرات بالقوه موجود در سیستم به شناسایی عواملی که باعث آزادسازی این خطرات       می شوند و وقایعی که در پی  این آزاد سازی رخ داده و عواقب آن می پردازد. (کیان مهر  ع. و همکاران، 1391)

با توجه به حساسیت منطقه خلیج فارس از نظر زیست محیطی و تعهد ایران به کنوانسیون های بین المللی  زیست محیطی که از جمله  مهم ترین آنها می توان به کنوانسیون کویت(راپمی) اشاره نمود، انجام مطالعه حاضر ضروری بنظر می رسید.

پژوهش حاضر در سکوی عملیاتی ابوذر AB  که فاصله 76 کیلومتری از تاسیسات خشکی جزیره خارگ واقع گردیده  انجام پذیرفت. مدت  اجرای این تحقیق  8 ماه و از  ابتدای اردیبهشت ماه 1392 تا آذر1392 به طول انجامید. هدف از انجام این مطالعه کاهش میزان ریسک ها و مخاطرات محیط زیستی با استفاده از اقدامات کنترلی مدیریتی و نرم افزاری می باشد.

قاسم پژمان ثانی*،سعید گیوه چی، حمید رضا جعفری

E930414.docx

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :