مؤسسه تحقیقاتی و مشاوره منابع انسانی شایگان ( عضو گروه مشاوران شایگان ) از سال 1384 با هدف افزایش بهره وری منابع انسانی و ارائه خدمات مشاوره و آموزش در حوزه مدیریت و بهره وری نیروی کار و ارزیابی عملکرد، آغاز به کار کرد.

در همین راستا و با هدف استفاده از به روزترین علوم و امکانات و با تأکید بر اهمیت در اختیار داشتن اطلاعات جامع و کافی از شخصیت و رفتار طبیعی افراد و همچنین تأثیر شخصیت شغلی و استعدادها بر آینده شغلی افراد و سازمان ها،  این گروه با بهره گیری از تجارب بین المللی ، از نرم افزار قدرتمند سنجش توانمندی ها و رفتار شغلی با عنوان Investigate Qualification Strength  با نام اختصاری IQS test  بهره گیری نموده و تاکنون در بیش از 50 سازمان مختلف، افتخار ارائه خدمات مشاوره در زمینه های زیر را داشته است ؛

-      تعریف و تدوین شرح مشاغل و تدوین شایستگی ها و شرایط احراز و مورد انتظار هر شغل

-      مشاوره در گزینش و جذب نیروی انسانی

-      انجام مصاحبه های شغلی و رتبه بندی داوطلبان بصورت تخصصی و کاملاً علمی

-      انجام تست ارزیابی و تحلیل توانمندی های شغلی

-      عارضه یابی و آسیب شناسی در حوزه منابع انسانی

-      شناسایی خصوصیات آشکار و نهان و شخصیت شغلی مدیران و کارکنان شرکت ها

-      شناسایی کامل استعدادها و آنالیز رفتار طبیعی و رفتار شغلی کارکنان

-      تحلیل شایستگی ها و میزان تطابق افراد با جایگاه های شغلی

-      تشخیص سبک های مدیریتی، رهبری و سرپرستی افراد

-      مشاوره در حوزه ارتقاء توانمندی های نیروی انسانی، ایجاد نظام انگیزشی و توسعه مهارت های شغلی

-      استعدادیابی، شناسایی نیروهای برتر و جانشین پروری

-      تیم سازی و مدیریت کار تیمی

-      نیاز سنجی آموزشی بر اساس متد بین المللی

-      ارزیابی عملکرد کارکنان

-      مشاوره در بهبود عملکرد تیم بازاریابی و فروش

-      مشاوره در برند سازی شخصی ( پرسنال برندینگ )

همانگونه که ذکر شد، انجام حرفه ای خدمات فوق در سایه داشتن اطلاعات دقیق و سنجش همه جانبه مشخصه های رفتاری افراد و شخصیت شغلی و تحصیلی آنان و سپس تحلیل منطقی و کامل آن ها امکان پذیر بوده و بدیهی است که تحلیل و نتیجه گیری از چنین حجمی از اطلاعات جز با ابزار و نرم افزاری قدرتمند و با پشتوانه علمی میسـّر نیست.

 انواع گزارش های IQS test :

نتایج سنجش IQS test جهت اجرای تحلیلی دقیق، گزارش هایی مکتوب و نموداری خواهد بود که بسته به نیاز افراد و جایگاه شغلی آن ها و پروژه تعریف شده در سطوح کافی قابل ارائه می باشد.

*  گزارش های فردی :
ü    ارایه جداول به آزمونگر
ü    گزارش مشخصه رفتاری
ü    اصلاحات توصیفی
ü   توصیف مشخصه رفتاری
ü    شیوه های رهبری و مدیریت
ü    شیوه های فروش
ü    چگونگی مدیریت مؤثر و کارآمد افراد
ü    نقاط قوت و زمینه های توسعه
ü    مطالعات تطبیقی با شایستگی های افراد ( از پیش تعیین شده و یا تخصصی ارائه شده توسط مشتری )
ü    مطالعات تطبیقی با جایگاه های شغلی ( از پیش تعیین شده و یا تخصصی ارائه شده توسط مشتری )
ü    سوالاتی برای مصاحبه
ü    برنامه عملی برای توسعه مهارت ها


* گزارش های گروهی :
ü    مطالعات تطبیقی با جایگاه های شغلی ( درجه بندی کاندیداها )
ü    مطالعات تطبیقی با شایستگی های افراد
ü    تحلیل و بررسی ویژگیهای گروه

*  گزارش های اختصاصی ( فردی و گروهی ) :
ü    مطالعات تطبیقی با جایگاه های شغلی اختصاصی
ü    مطالعات تطبیقی با شایستگی ها و مهارت های اختصاصی تعیین شده از سوی مشتری
 
این روش کاربردی که توسط تحلیل گران  IQS testشکل گرفته است ، شما را در مسیر صحیح برای موفقیت در کار و حرفه و یا تفسیر اطلاعاتی برای تحلیل افراد و یا گروهی از مردم یا گروه ها ارائه نموده و راهنمایی می سازد .

 تکمیل فرم  IQS test بین 10 تا 15 دقیقه طول می کشد و نتایج فوری را به دست می دهد. این روش شما را قادر می سازد که گرایشات رفتاری فرد در زمینه های مختلف و نیازهای رفتاری یک شغل یا موقعیت را متوجه شوید .